Bristen på specialutbildade sjuksköterskor ger en negativ effekt på vårdköerna. Det visar en ny statlig utredning.

Bristen på specialutbildade sjuksköterskor ger en negativ effekt på vårdköerna. Det visar en ny statlig utredning. Foto: Mostphotos.com

Drastisk minskning av specialiserad vårdpersonal

Färre specialistsjuksköterskor i medicin och kirurgi

SKÅNE. Det finns en förklaring till de långa vårdköerna – bristen på specialistsjuksköterskor. Det pekar en statlig utredning på där siffror från Socialstyrelsen visar att sjuksköterskor inom medicin och kirurgi minskat med över två tredjedelar.

Av
Andreas Holm

– Det finns ett tydligt samband, ja. Det finns en generell brist på sjuksköterskor och då fungerar inte flödena på sjukhusen som de ska, säger statlige utredaren Kenth Nauclér till Nyhetsbyrån Siren.

1995 arbetade omkring 26 000 sjuksköterskor med specialistutbildning inom medicin och kirurgi. Tjugo år hade andelen drastiskt minskat till 8 200, med över två tredjedelar (68 procent). När desto färre som arbetar inom specialistvården leder till längre vårdköer för operation, då Sveriges befolkning ökade ungefär med tio procent under perioden 1995-2015, visar utredningen.

I Skåne fanns 2 962 specialistutbildade sjuksköterskor i tjänst 1995. Tjugo år senare hade andelen minskat med hela 67 procent, ner till endast 967, visar siffror från Socialstyrelsen. Det är första gången under perioden som siffran understiger 1 000 vårdanställda sjuksköterskor med specialistutbildning.

Nyligen publicerades en statlig utredning om framtidens utbildning av specialistsjuksköterskor, som pekar på en del brister. Bland annat att sjuksköterskornas kompetens inte tas tillvara på bästa sätt och att de behandlas "styvmoderligt" av arbetsgivaren. Det leder till att vidareutbildningen blivit allt mindre populär bland vårdpersonal.

– Vi har sett att det bristande intresset är som störst för dessa två specialistutbildningar (kirurgi och medicin, reds. anm.). Utredningen föreslår en hel radda åtgärder för att komma till rätta med det, säger Kenth Nauclér som lett arbetet med utredningen, till Nyhetsbyrån Siren och fortsätter.

– Det finns risker för patientsäkerheten när inte fortbildningen är regelbunden och om det inte finns tillgång till erfarna sjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor. Den samlade kompetensen på en vårdenhet är absolut avgörande för patientsäkerheten.

Publicerad 26 November 2018 06:00