Foto. Creative commons/ Mostphotos.com

Funktionshindrade går miste om ersättning – kommunen avböjde bidrag

"Känns som en väldigt märklig sak att tacka nej till"

VELLINGE. Ett statsbidrag på 350 miljoner kronor skulle ge personer inom daglig verksamhet några tusenlappar extra i plånboken. Men flera skånska kommuner, däribland Vellinge, valde att inte rekvirera sin del av pengarna som därmed brann inne.

Av
Sanna Hjalmarsson

Åsa Meierkord

– Det känns mycket märkligt. Det gäller en grupp i samhället som har det allra sämst och som så väl behöver lite extra pengar. Varför då inte ta emot det man blivit berättigad till, säger Gerd Johansson, ordförande i intresseföreningen FUB i Lund med omnejd, som arbetar för att hjälpa personer med intellektuell funktionsnedsättning.

För att få del av statsbidraget, som fördelades utifrån hur många personer respektive kommun sysselsätter i daglig verksamhet, fanns enligt Socialstyrelsen inga andra villkor än att kommunen skulle rekvirera pengarna och se till att de kom brukarna tillgodo.

– Trots det väljer man att avstå. Även om det bara rör sig om en engångssumma är det mycket pengar för den enskilde individen. Totalt rör det sig om 7-8 000 kronor för en person med heltidssysselsättning, säger Gerd Johansson.

När rekvisitionstiden för bidraget löpte ut i juni i år hade fem skånska kommuner inte plockat ut en krona. Vellinge som blivit tilldelat 595 000 kronor i bidrag var en av dem.

– Bidraget var ett bidrag för ett år. I Vellinge är arbetet med att stödja individer till ett självständigt liv, efter varje persons förutsättningar , långsiktigt. Tillfälliga bidrag riskerar att skapa besvikelser när de inte är uthålliga över tid, säger Anna Mannfalk (M), ordförande omsorgsnämnden i Vellinge kommun.

De nära tre miljoner kronor som de fem kommunerna gemensamt fått tilldelat sig fördelades istället mellan andra kommuner, som förutom att kryssa i att de ville ta del av sin egen pott även anmält intresse att vara med och ta del av ofördelade medel.

Två av dessa kommuner var Lund och Malmö som fick drygt elva respektive 21 miljoner kronor – summor långt över vad de egentligen tilldelats.

Förutom de fem kommuner som valde att helt avstå sina medel fanns det även kommuner som valde att bara rekvirera delar av den tilldelade summan.

– Det är för mig helt oförståeligt. Det är rena pengar som de här individerna hade kunnat göra något kul för. Vanligtvis har de inte mycket guldkant på tillvaron. Det är självklart varit positivt även om det bara är tillfälligt, säger Gerd Johansson.

Publicerad 08 November 2018 00:00