Kommunvalet 2018: Så vill partierna investera i Vellinge kommun

Vi ställer politikerna mot väggen

VAL 2018. Inför höstens val tar vi pulsen på de lokala politikerna. Vad tycker partierna att det borde satsas på, eller vad är deras hjärtefrågor? Vad skiljer partierna åt? Lokaltidningen ger er svaren.

Fråga 1 i enkätserie till partierna i kommunfullmäktige Vellinge: Vilken är den viktigaste investeringen kommande mandatperioden?

MODERATERNA

Byggnation av förskole- och skollokaler så att det finns en bra studiemiljö för barn och ungdomar. Infrastruktursatsningar för förbättrade trafiklösningar. Börja uppföra skydd mot stigande havsnivåer.

SOCIALDEMOKRATERNA

Frågan är felställd. Det är en rad investeringar som måste göras inför nästa mandatperiod, var och lika nödvändig: skydd mot havsnivåhöjningar, investeringar i nya skolor, i hemsjukvård enligt det nya vårdavtalet med Region Skåne, i infrastruktursatsningar för bättre kommunikation inom och mellan kommundelar, i äldreomsorg.

NYA LISTAN

Investering i åtgärder för att skydda oss mot stigande havsnivåer och att hitta ett system med vallar etc. som passar in i naturen.

MILJÖPARTIET

Att jobba med åtgärder som är viktiga mot bakgrund av klimatförändringarnas effekter på lång sikt och därmed även skydd av viktiga natur och kulturvärden.

SVERIGEDEMOKRATERNA

Tryggheten. Vi har satsat mycket på brottsförebyggande åtgärder i vårt budgetförslag, det tycker vi är viktigast just nu. Det kan innebära ex kameraövervakning, utökad bevakningstjänst och att involvera ideella krafter.

LIBERALERNA

Att ersätta flyktingbaracker med riktiga bostäder, med en hyra som betalas av hyresgästen är en del av vårt integrationsförslag och budget för 2018. Nedröstat av majoriteten. Vi vill även satsa på föreningslivet med höjda föreningsbidrag och en ny sporthall i Vellinge centralort samt insatser för en resursskola och omsorgsboende.

Publicerad 02 July 2018 08:00