Foto: Mostphotos.com

HPV-vaccin kan bli aktuellt även för pojkar

Region Skåne vill att inte bara flickor ska vaccineras

SKÅNE.

Sedan 2012 har vaccin mot HPV-virus erbjudits alla flickor i årskurs 5 eller 6. Nu vill Region Skåne och skolhälsovården att även pojkar i samma ålder ska erbjudas vaccinet.

Av
Maja Bergqvist

Andreas Holm

– På sikt är det en dödlig sjukdom så vi måste agera och skydda alla. Om inte regeringen vill införa det i sitt vaccinationsprogram föreslår jag att Skåne på eget initiativ inför HPV-vaccination även för pojkar, säger från Anders Åkesson (MP), 1:a vice ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

Region Skåne räknar med att mellan 70 och 80 procent av alla skåningar någon gång haft någon form av HPV-viruset, som överförs sexuellt och mellan hud och slemhinnor. Det är också den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i Sverige.

– Viruset kan smitta och sprida sig även mellan män och därför bör alla, pojkar som flickor, vaccineras, säger Åkesson.

Ju längre tid det tar för kroppen att själv läka ut viruset, desto större är risken att det utvecklas cellförändringar som i sin tur kan leda till bland annat livmodercancer och ändtarmscancer.

På sikt vill Region Skåne och skolhälsovården erbjuda vaccinet också till pojkar i årskurs 5 eller 6. Detta för att de kan drabbas av andra cancerformer senare i livet om de burit på HPV-viruset under längre tid.

– Jag tycker inte regeringen, oavsett färg, agerat tillräckligt snabbt. Nu är det dags för statsmakten att ta sitt ansvar och minska risken för spridning av HPV-viruset.

Publicerad 13 April 2018 00:00