Cancerforskare Kristian Pietras, professor vid Lunds universitet.

Cancerforskare Kristian Pietras, professor vid Lunds universitet. Foto: Kennet Ruona

Ny metod för aggressiv bröstcancer testas i Skåne

Läkemedel ska göra svår tumör behandlingsbar

SKÅNE/LUND.

Var tredje kvinna som insjuknar i cancer i Sverige har just bröstcancer. Nu prövar forskare i Lund en ny behandlingsmetod för den mer svårbehandlade varianten av bröstcancer.

Av
Maja Bergqvist

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. I 10 till 15 procent av alla bröstcancerfall hjälper inte konventionell hormonbehandling. Tumören blir mer aggressiv och risken för återfall är större.

De aggressiva tumörerna kan byta identitet genom manipulation av bindvävsceller i brösttumören. Detta har ett internationellt forskarlag, lett av forskare vid Lunds universitet, kommit fram till.

Nu håller forskarna på att utveckla ett nytt läkemedel som gör att den aggressiva tumören omvandlas till en tumör som i ställlet är känslig för hormoner. Konventionell hormonbehandlingen skulle då kunna utföras.

– Vi har alltså utvecklat en ny behandlingsstrategi för aggressiva och svårbehandlade basala brösttumörer som innebär att cancern omvandlas till en hormonkänslig tumör som svarar på konventionell hormonterapi, säger Kristian Pietras, professor i molekylär medicin vid Lunds universitets cancercentrum på Medicon Village, i ett pressmeddelande.

Fakta

Cancer uppstår till följd av mutationer och andra genetiska förändringar som stänger av de kontrollsystem för tillväxt som normalt finns i våra celler.

Bröstcancer är en av de mest bindvävsrika tumörtyperna, vilket talar för att just bindvävscellerna skulle kunna spela en stor roll i denna tumörsjukdom.

Publicerad 15 March 2018 08:17