Så många har hittills åkt dit enligt nya mobillagen

Räcker att föraren har telefonen i handen

SVERIGE. Den 1 februari trädde lagen om förbud mot att använda mobiltelefonen i bilen i kraft. Redan efter en dryg vecka hade 29 personer åtalats för brott, rapporterar SR.

Av
Magnus Wahlström

Anledningarna till den raska handläggningen är flera till antalet. Eftersom lagen är ny har polisen varit extra uppmärksamma för mobiltalande förare när de patrullerar. Men kanske främst eftersom det är angeläget om att få till ett prejudikat i frågan så att polisen vet hur allvarligt brottet i själva verket är och därmed vet påföljden.

– Här då så har det kommit en helt ny bestämmelse om att man inte får hålla mobiltelefonen i handen. Då vet vi inte hur domstolarna kommer att bedöma hur allvarligt det här är – och det är det vill att de ska svara på – hur mycket ska vi bestämma böterna till, säger kammaråklagaren Johan Bülow till SR.

Tidigare var lagen utformad så att det var nödvändigt att bevisa att användningen av mobiltelefonen bakom ratten påverkat körningen, vilket oftast var svårt att slå fast. Med den nya lagen räcker det med att föraren har telefonen i handen och därför är förhoppningen att fler kommer att kunna lagföras.

– Enligt den tidigare lagen skulle man göra en bedömning om körningen påverkades och det var svårt att göra en sådan bedömning. Här har vi mer en etta nolla-situation – antingen håller du mobilen i handen när du kör eller så gör du det inte. Därför blir det mycket enklare att bedöma om straffet är tillämpligt och därför kommer vi nog få fler strafförelägganden också, säger Johan Bülow till SR.

Publicerad 15 February 2018 00:00

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.