Flest inlämnade vapen i södra Sverige

"Vi är nöjda med resultatet så här långt"

SKÅNE. Den första veckan av vapenamnestin är till ända och nu redovisar polisen resultatet av den första skörden. Sammanlagt 792 vapen har lämnats in över hela landet och allra flest, 219 stycken, har lämnats in i polisområde syd.

Av
Magnus Wahlström

Minst ett inlämnat vapen är dessutom säkerställt att det kommer direkt från en kriminell miljö. Personen som har lämnat in det ska ha sagt att vederbörande vill lämna kriminaliteten bakom sig.

– Vi är nöjda med resultatet så här långt. Innan amnestin började var det många som tvivlade på att vi skulle nå den kriminella miljön och vapnen där, så det är särskilt positivt att vi fick in ett sådant vapen redan första dagen, säger Joakim Norenhag vid polisens rättsavdelning och projektledare för vapenamnestin i ett pressutskick.

Dessutom har fyra helautomatiska vapen lämnats in, vilket glädjer polisen lite extra.

– Att vi får in automatvapen är positivt. De kan orsaka stor skada så vi är väldigt angelägna om att få bort dem från gatorna, säger Joakim Norenhag.

Vapenamnestin pågår mellan 1 februari till 30 april. Vid vapenamnestin för fem år sedan lämnades cirka 15 000 vapen in sammanlagt.

Publicerad 10 February 2018 06:00

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.