Så vill Trafikverket lösa kaoset på E6:an

Sänkt hastighet föreslås bland annat

SKÅNE.

Efter att ha gjort en studie kring situationen på E6:an har Trafikverket nu kommit fram till förslag på åtgärder på kort och lång sikt.

Av
Martin Wingren

Bland annat föreslås en hastighetssänkning till 100 kilometer i timmen på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge och Helsingborg och ett extra körfält i båda riktningarna mellan Alnarp och trafikplats Lomma.

Trafikverket menar i studien att trafiksäkerheten på E6 är ”god med statistiskt färre antal döda och svårt skadade än man kan förvänta sig utifrån vägtyp, trafikmängd och hastighet.” Men myndigheten menar att motorvägen, som är en av landets mest trafikerade och viktig för pendlarna och näringslivet med tung trafik från Öresundsbron och godstrafik från Trelleborgs hamn, närmar sig ”kritiska kapacitetsgränser” under vissa timmar på vissa punkter och delsträckor, särskilt sträckan Vellinge-Helsingborg lyfts fram i studien.

– Med den här studien har vi verkligen tagit ett helhetsgrepp om problematiken kring E6 genom Skåne som ingen annan tidigare har gjort. Nu har vi den kunskap vi behöver för att planera och genomföra rätt åtgärder, säger Jack Bårström, samhällsplanerare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Trafikverkets förslag

- Gör E6:an till en mer intelligent väg som kan kommunicera med trafikanterna via variabla meddelandeskyltar.

- Öka polisnärvaron och utred införande av tekniska system för övervakning.

- Överväg variabla hastigheter eller en generell hastighetssänkning till 100km/tim på hela eller delar av sträckan mellan Vellinge–Helsingborg.

- Omdisponera vägytan för ett extra körfält i båda riktningarna mellan trafikplats Alnarp och trafikplats Lomma.

- Kommunernas arbete med hållbart resande och transportsnål planering är viktigt för att avlasta E6, denna verksamhet bör stödjas exempelvis genom stadsmiljöavtal.

Publicerad 07 February 2018 12:05

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.