Sommartiden kan vara på väg bort

"Nu verkar det som om det lossnar"

SVERIGE. Sommartiden infördes i Sverige 1980 och sedan dess har även en diskussion kring om den ska slopas funnits. Tuve Skånberg (KD) har årligen skrivit motioner till riksdagen om att ta bort tidsomställningen. Nu hoppas han att frågan ska få gehör.

Av
Magnus Wahlström

– I sådana här frågor är det ju en ketchupeffekt, det händer ingenting och ingenting, och så händer allting snabbt. Nu verkar det som om det lossnar, säger Tuve Skånberg till Ekot.

Inte bara Sverige och Finland har tagit upp frågan om tidsomställning till diskussion. Även Polen och länderna i Baltikum har frågan debatterats på senare tid. Tomas Eneroth menar nu att frågan bör utredas av EU-kommissionen.

– Ska vi lägga ned tid och kraft på det så måste vi också veta att det finns förutsättningar att nå framgång. Jag tror att vi också i Sverige skulle behöva en bredare samhällsdiskussion först om för- och nackdelarna. Frågan har ju diskuterats i riksdagen under en lång tid och avslagits vid varje tillfälle, säger Thomas Eneroth till Ekot och tillägger:

– Men jag skulle inte ha något emot att göra detta om det finns ett starkt stöd i Sverige eller i Sveriges riksdag.

Nästa vecka väntar debatt och omröstning i frågan i Europaparlamentet.

Publicerad 02 February 2018 10:34

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag

Kommunen har inte ändrat hållning

VELLINGE. Riksdagen beslutade om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 miljoner kronor för år 2017 samt 195 miljoner kronor för år 2018 i syfte att möjliggöra för kommuner att låta ensamkommande, asylsökande ungdomar som fyller 18 år bo kvar i kommunen.

Sent i december hade kommunstyrelsen ett extrainsatt sammanträde för att besluta vad kommunen ska göra med detta tillfälliga kommunbidraget som för Vellinge kommuns del handlar om totalt 910 669 kronor. Kommunstyrelsen beslutade då att bidraget ska användas till kommunens övergripande integrations- och etableringsarbete och inte till den aktuella gruppen.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Nya Listan röstade emot det föreslagna beslutet och hade ett gemensamt yrkande, att bidraget skulle göras tillgängligt för ideella föreningar som arbetar med stöd för ensamkommande asylsökande över 18 år.

Efter votering blev rösterna 8-5 eftersom Moderaterna och Sverigedemokraterna röstade för det beslutade förslaget.

– Vi vill lägga resurserna på det som är vårt åtagande och inte på det som är en annan myndighets jobb. Men om lagstiftningen ändrar sig, så följer vi naturligtvis den, säger Anna Mannfalk, (M), ordförande i omsorgsnämnden.