Vellinge ska ta emot 140 nyanlända flyktingar nästa år

Länsstyrelsen klar med beslut

VELLINGE. Nu är Länsstyrelsen Skåne klar med talen för hur många nyanlända de skånska kommunerna ska ta emot 2018. För Vellinges del handlar det om 140 personer. Malmö tar emot 155, Lund 354 och Trelleborg 101 personer.

Den 1 mars 2016 trädde ny lagstiftning i kraft som innebär att alla kommuner är skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända och ordna bosättning åt dem. Regeringen beslutar om länstal och länsstyrelserna beslutar därefter om kommuntal.

Länsstyrelsen Skåne har nu beslutat om kommuntal för 2018.

Länsstyrelsen Skåne har valt att utgå från Migrationsverkets beräkningsunderlag till förslag på länstal till regeringen. Där tas hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, arbetsmarknadsförutsättningar, tidigare mottagande (asylsökande, ensamkommande, nyanlända flyktingar) samt nyanlända flyktingars självbosättning.

1800 personer ska anvisas till de skånska kommuner under 2018, vilket ska jämföras med 2793 personer under 2017. Enligt Migrationsverket har hittills 65 procent av anvisningarna genomförts i Skåne.

–De skånska kommunerna har på flera sätt utvecklat sitt arbete kring bostadsförsörjning och ett ordnat flyktingmottagande. Det är glädjande och bådar gott inför kommande år då mottagandet sjunker, enligt nuvarande prognoser, säger Gunilla Holmlin, integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Skåne i ett pressmeddelande.

Under 2017 hade Vellinge 159 som kommuntal.

Publicerad 14 November 2017 13:15

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag