Skåningen dålig på att resa kollektivt

Gör färre resor än genomsnittet i Sverige

SKÅNE. Fler skåningar väljer att åka kollektivt. Men det är färre än genomsnittet i hela landet. I fjor gjorde varje skåning i snitt 123 resor under året, jämfört med i snitt 155 resor per invånare i Sverige. Det visar siffror från Kommun- och landstingsdatabasen.

– Det är glädjande att resandet med kollektivtrafik ökar, samtidigt finns tyvärr en motverkande trend att den genomsnittliga körsträckan med bil per person i Sverige fortsätter att öka för tredje året i rad, säger Birgit Nielsen, som ingår i länsstyrelsernas samverkansorgan för miljömålssystemet (RUS), till nyhetsbyrån Siren.

Allt fler väljer att åka kollektivt. Skåne är trea i riket och har lång väg kvar att nå exempelvis Stockholm där flest antal personer reser med kollektivtrafiken. I snitt gör de 362,4 resor per år.

I Skåne reste varje invånare i snitt 121,9 resor 2015, året efter steg det marginellt med knappt två resor till 123,5. I hela landet steg resorna i snitt med fyra per invånare. Men i framtiden tror Birgit Nielsen att fler väljer bort bilen mot just bussen eller tåget.

Enligt den nya klimatlagen, som träder i kraft vid årsskiftet, ska utsläppen från inrikes transporter, förutom flyg, minska med 70 procent mellan 2010 och 2030.

– Omställningen till fossilfrihet behöver stå på tre ben. Det handlar om förnybara drivmedel, effektivare fordon och planering för ett mer transporteffektivt samhälle. Bilen som planeringsnorm måste bytas ut mot kollektivtrafik, cykel och gång i större tätorter. Vidare behöver resor med buss och tåg underlättas vid planering av infrastruktur mellan tätorter, säger Birgit Nielsen till nyhetsbyrån Siren.

Publicerad 08 November 2017 06:51