HSB fick inget rivningstillstånd

Betladan i Bruksparken står kvar

HÖKÖPINGE. HSB hade planer på att riva den kulturmärkta betladan i Hököpinge brukspark för att bygga upp en replika med en permanent utställning. Men kommunen gav inte rivningstillstånd.
– I detaljplanen för området är ladan q-märkt. Det står också att tegelbyggnaden är av industriell karaktär ska bevaras för att behålla den gamla industriarkitekturen i tegel, säger Mimmi Jacobsson, bygglovsarktitekt i Vellinge kommun.

Eftersom ladan är i dåligt skick diskuterades ärendet, men beslutet blev att inte bevilja rivningstillstånd.
– Det är HSB som har låtit ladan förfalla under lång tid, de har ju känt till planbestämmelserna, säger Mimmi Jacobsson.
– Det är tråkigt att rivningslovet inte beviljades. För HSB tror verkligen att vår idé om en nyuppförd replika skulle höja området, samtidigt som det skulle öka omgivningens förståelse och koppling till historiens på ett väldigt trevligt sätt, säger Pernilla Nevsten, regionschef, HSB.

Nu kommer HSB att göra ett visst underhållsarbete på ladan istället.
– Om byggnaden nu inte får rivas kommer den behöva underhållas men får ingen funktionell användning. Den kommer att se ut som en lappad och lagad byggnad, säger Pernilla Nevsten.
HSB har inte hunnit utvärdera andra alternativ än.
– Tankar har tidigare funnits om att utnyttja byggnaden som garage, men det är i dagsläget inte genomförbart, säger Pernilla Nevsten.

Publicerad 15 June 2017 12:00

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag