Befolkningsprognosen skrivs ned

VELLINGE.  Kommunstyrelsen gav kommunförvaltningen i uppdrag att revidera kommunens befolkningsprognos eftersom en del av bostadsprojekten även reviderades.
– Vi har vuxit väldigt mycket de senaste åren. 2015, 2016, 2017 var rekordår och 2018 kommer förmodligen också att bli det, och även om det inte blir mer än ungefär en procent över en tioårsperiod, eftersom vi knappt växte mellan 2008 och 2014, så kan inte fortsätta växa i så hög fart, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.
Under planperioden 2017-2031 minskas antalet planerade byggprojekt med ungefär 800 bostäder, från 4400 till 3600. Dessa 800 bostäder skjuts upp till efter 2030.
Bland de projekt som skjuts upp till efter 2030 finns Piren, Falsterbokanalen, och ”Handelsbyggrätten”, Hököpinge.
Bland de projekt som får tidigare färdigställande än förväntat är Herrestorp, kommunhuset i Västra Ingelstad och
Skanörs Vångar del A och D.
Det finns också ett antal projekt som finns kvar inom planperioden, men som senareläggs. Bland dessa finns bland andra Vellinge centrum och norra p-platsen, Eskilstorps ängar, Östra Höllviken och Ljunghusen, norr om väg 100.

Publicerad 23 May 2017 07:45

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag