Ny riktning för Falsterbokanalen

Inga bostäder byggs i delområde hamnen

FALSTERBOKANALEN. Inga bostäder eller hotell i hamnen. Det är alla partier överens om. När det gäller bebyggelsen i "Gläntan" är åsikterna lite mer delade. Nu fortsätter planeringen för att bebygga Falsterbokanalen.
Planprogrammet för Falsterbokanalen har varit ute på samråd och cirka 500 yttranden har kommit in.
Kritiken varit hård från bland andra båtklubben, Falsterbonäsets Naturvårdsförening och boende i närområdet och har handlat om oro för att hamnen inte ska fortsätta få vara hamn, att trafiken blir för stor  och att naturvärden försvinner. Nu har alltså politikerna lyssnat och projektet går vidare med en ny inriktning.
– Planprogrammet var inget färdigt förslag utan ett underlag för att få in synpunkter. Och även om åsikterna går isär om hur mycket vi ska utveckla hamnen, så är det heller inte någon som vill ha kvar området som det är, säger Anna Mannfalk (M), ordförande i den politiska styrgruppen.
Det kommer inte att byggas några bostäder eller något hotell i delområdet hamnen.  Det som kallas för delområdet Piren bebyggs med färre bostäder än vad planprogrammet föreslog och exploateringsgraden sänks i delområdet Gläntan närmast väg 100 så att kanalvaktartornet får en mer framträdande roll.
– Det ska inte byggas några bostäder, men det finns fortfarande planer på att utveckla hamnen till ett mer levande område med restaurang, butiker och lokaler för föreningsverksamhet, säger Anna Mannfalk.
Arbetet fortsätter nu med att ta fram en detaljplan för Gläntan. När det gäller delområdena Hamnen och Piren så kommer det att upprättas en miljökonsekvensbeskrivning och en ansökan om vattenverksamhet för områdena innan ytterligare planarbete fortsätter.
– Det här kommer att ta tid. Vi vill se till att det finns förutsättningar för invånare och besökare att kunna njuta av utsikt, promenadstråk och marina aktiviteter även under tiden som utredningar och ansökan pågår, säger Anna Mannfalk.
Inte riktigt alla partier är överens när det gäller Gläntan. Liberalerna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet vill vänta en tid med att gå vidare.
Miljöpartiet yrkade nej när det gäller upprättande av detaljplan för ”Gläntan” just eftersom de inte vill att området ska exploateras inom närmaste åren.
”Det kommer att pågå omfattande byggnationer i Höllviken kommande år, när sommarstugor omvandlas till året runt boende. Det måste bli en bättre balans i utvecklingen i vissa områden. Vi vill inte heller att kanalkanten som ligger vid Kämpinge strands naturreservat ska användas för att tillrättalägga för aktiviteter. Just den sträckan menar vi ska bevaras som ett lugnare ställe, där så få ingrepp som möjigt görs, inte minst för vårt fågellivs skull.”, skriver Angela Everbäck,(MP).
 

Publicerad 04 April 2017 12:00

Lokaltidningen Vellinges nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få de senaste nyheterna tisdag och fredag