Borgerlig Framtid ställer upp i kommunvalet 2018

VELLINGE. Mons Krabbe, lämnar Nya Listan och blir politisk vilde som ersättare  i kommunfullmäktige.
Varför byter du parti till Borgerlig Framtid?
- Jag anser att Nya Listan har rört sig avsevärt åt vänster sedan valet i och med det täta samarbetet med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Jag uppfattade ursprungligen Nya Listan som ett parti sprunget ur Moderaterna, men i dag ser jag partiet som ett mitten-vänsterparti. Jag är inte bekväm med denna utveckling! Borgerlig Framtid är ett klassiskt liberal-konservativt parti i enlighet med vad moderaterna borde vara.
Varför stannar du kvar som ersättare och politisk vilde?
- Jag känner att de meningsskiljaktigheter som har uppstått mellan mig och Nya Listan är ett resultat av Nya Listans rörelse mot vänster. Jag tror att många av dem som röstade på Nya Listan 2014 har samma uppfattning och att jag som invald av dem har ett ansvar att påverka politiken i den riktning som partiets borgerliga väljare borde ha förväntat sig. Om det är så eller inte får den kommande diskussionen utvisa. 
Planerar du att ställa upp i kommunalvalet 2018?
- Ja, jag planerar att skapa en lokal representation för Borgerlig Framtid i kommunfullmäktige 2018. Som nyinvald ledamot i Borgerlig Framtids styrelse tror jag att jag har möjlighet att medverka till att skapa en slagkraftig borgerlig allians även på lokalplanet. 
 

Publicerad 10 May 2016 14:29